Spoločnosť EUROVIA – Kameňolomy, s.r.o. sa zaoberá ťažbou, spracovaním a predajom lomového kameňa, kameniva do stmelených a nestmelených zmesí, kameniva do betónu, kameniva do bitúmenových zmesí, kameniva do koľajového lôžka.

Spoločnosť EUROVIA – Kameňolomy, s.r.o. patrí do skupiny EUROVIA CS, ktorá je súčasťou skupiny VINCI, najväčšej stavebnej skupiny na svete a momentálne je so svojimi jedenástimi kameňolomami jedným z najvýznamnejších dodávateľov kameniva na slovenskom trhu.

Do Skupiny EUROVIA CS patrí rovnako lomárska spoločnosť EUROVIA Kamenolomy, a.s. v ČR. Vďaka tomu dokážeme uspokojiť zákazníkov na celom slovenskom a českom trhu.

 

www.eurovia.cz           www.eurovia.com          www.vinci.com