Eurovia

Kontakt

Sídlo spoločnosti

EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. Osloboditeľov 66,
040 17 Košice

Správa spoločnosti

EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. Moyzesova 35,
010 01 Žilina

Sekretariát:
Tel.: 041/381 29 96

lenka.durinikova@eurovia.sk

Účtareň: 041/381 29 95

Personálne: 041/381 29 99

 

 

   


Riaditeľ spoločnosti
Ing. Ľudovít Kováč
ludovit.kovac@eurovia.sk

Vedúci obchodného útvaru
Ing. Jozef Jarošík
jozef.jarosik@eurovia.sk

Výrobno-technický námestník
Ing. Vladimír Sulovec
vladimir.sulovec@eurovia.sk

Sektor Východ
Ing. Marek Szücs
mobil: 0908 774 019
Lomy: Malužiná, Dubina, Hradová, Sedlice, Juskova Voľa, Brehov

marek.szucs@eurovia.sk

Sektor Stred
Valerián Chovan
mobil: 0908 774 185
Lomy: Dubná Skala, Hanišberg, Sekier, Vígľaš
valerian.chovan@eurovia.sk