Eurovia

Brehov

Druh kameniva: Andezit

Vyrábané frakcie: 0-4, 4-8, 8-16, 16-22, 32-63, 0-16, 0-32, 0-63, L.K.

Cenník kameniva:
Na stiahnutie tu: Cenník Brehov

Kontakt:
Expedícia
mobil : 0908 774 107

Ing. Ján Beca (Vedúci lomu)
mobil: 0908 774 025
tel.fax: 055 / 633 43 80
email: jan.beca@eurovia.sk

Adresa:
076 05 Cejkov, okres Trebišov