Eurovia

Objednávka kameniva

V prípade väčšieho množstva kameniva (cca nad 500 ton) kontaktujte našich obchodných pracovníkov.

Vedúci obchodného útvaru
Ing. Jozef Jarošík
Mobil: 0908 714 016
jozef.jarosik@eurovia.sk

Obchodný manažér - Sektor Stred
Ing. Marcela Koželuhová
Mobil: 0908 714 133
marcela.kozeluhova@eurovia.sk

Obchodný manažér - Sektor Východ
Martin Malík
Mobil: 0918 411 701
martin.malik@eurovia.sk

V prípade menšieho množstva kameniva (cca do 500 ton) kontaktuje priamo vedúcich výrobných stredisk v sekcii Lomy.  

Žiadosti o cenové ponuky posielajte obchodným manažérom na email.

Dokumenty na stiahnutie